İZNİK KAYMAKAMLIĞI
ETİK KURULU TOPLANTI KARARI
 
 
Karar No: 2019/01                                                                             Karar Tarihi: 04.04.2019
 
 
İznik Kaymakamlığı Etik Komisyonu İznik İlçe Nüfus Müdürü Selma YILMAZ Başkanlığında; Üyeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet ASİL ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Levent KURTARANER' in katılımıyla 04.04.2019 Perşembe günü saat 10:00' da Kaymakamlık Toplantı Salonunda toplanarak, Etik Kurulu Faaliyetleri ve 25 Mayıs 2019 tarihide başlayacak olan Etik Haftası ile ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
1-  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin etik komisyonuna verdiği yetkiler çerçevesinde personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak tavsiye ve yönlendirmelerde bulunmak görevi kapsamında komisyona yapılan başvuruların değerlendirilmesine,
 
2- 25-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında kutlanacak "Etik Haftası" çerçevesinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarının  "Etik Davranış İlkeleri" konusunda bilgilendirmesine,
 
 
3- Konuyla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca Hizmet İçi Eğitim Programlarına yer verilerek, bu hususta eğitimin sağlanmasına,
 
4- Yönetmeliğin "Etik Davranış İlkelerine Uyma" başlıklı 23. maddesi 2. fıkrası gereğince İlçemizde yeni göreve başlayan personelin Etik Sözleşmeleri eksik olanların "Etik Sözleşmelerinin" imzalatılarak, özlük dosyasına konulmasının sağlanmasına,
 5- Etik Komisyonu tarafından alınan kararların, yapılan çalışmaların ve faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşılması amacıyla Kaymakamlık web olan www.iznik.gov.tr adresinde yayımlanmasına ve bu yolla vatandaşlarımıza duyurulması hususlarına oybirliği ile karar verilmiştir.
 
 
    Selma YILMAZ                                     Muhammet ASİL                                Levent KURTARANER
     İlçe Nüfus Müdürü                            İlçe Milli Eğitim Müdürü                     İlçe Tarım ve Orman Müdürü
   Komisyon Başkanı                                             Üye                                                          Üye