İznik Yazı İşleri Sağlığı Müdürü
Songül Gundu Şimşek